Razpis za enkratno finančno pomoč

Študentski klub Kamnik 22. 4. 2021 objavlja razpis za pridobitev enkratne finančne pomoči za študente in dijake, ki živijo na področju upravne enote Kamnik. 

Prijave zbiramo do 20. 5. 2021.

Na klubu se zavedamo vse večje stiskov študentov in dijakov, zato objavljamo razpis za prejem enkratne finančne pomoči.

ŠKK in Mladinski svet Kamnik bosta podelila 10 enkratnih nepovratnih finančnih pomoči v višini 150,00 EUR. Skupna vrednost razpisa je 1.500,00 EUR.

Pogoji za pridobitev enkratne finančne pomoči:

  • status študenta ali dijaka 2020/2021
  • stalno prebivališče na območju Upravne enote Kamnik
  • članstvo v Študentskem klubu Kamnik (članstvo je brezplačno, http://www.skk.si/vclani-se/)
  • pravočasna in popolna vloga (pravilna, resnična, s priloženimi zahtevanimi dokazili izpolnjena vloga za pridobitev štipendije

Pošiljanje vloge:

Vlogo lahko pošljete na e-mail naslov: marija.komatar@skk.si, oddate osebno v času uradnih ur Študentskega kluba Kamnik ali pa jo pošljete priporočeno na naslov študentskega kluba (Šutna 54, 1241 Kamnik) do 20. 5. 2021. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 20. 5. 2021 do 23.59. Vse vloge, ne glede na način oddaje, morajo biti podpisane lastnoročno ali elektronsko z digitalnim potrdilom.

Razpisna dokumentacija

Vloga je na voljo v:

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na marija.komatar@skk.si.