ŠKK družinice

Na Študentskem klubu Kamnik letos prvič organiziramo projekt ŠKK družinice. Gre za projekt s socialno vsebino, ki je namenjen vsem (bodočim) staršem, ki so člani Študentskega kluba Kamnik v letu 2020/21. V sklopu tega projekta bomo desetim študentskim družinam dostavili priročne darilne pakete, ki bodo med drugim vsebovali darilni bon za Babycenter in Tosamino štacuno Kamnik. S tem želimo razveseliti najmlajše starše v Kamniku in Komendi ter jim s finančnega vidika vsaj malo olajšati začetek starševske poti.

Na razpis se lahko prijavi mamica ali očka z veljavnim statusom študenta in potrjenim članstvom v Študentskem klubu Kamnik za tekoče študijsko leto. 

Razpis traja od 11. do 25. marca 2021 in se zaključi s podelitvijo priročnih darilnih paketkov. Točne informacije bodo prijavljeni starši prejeli po elektronski pošti. 

POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

  • Prijavljen starš, študent ali študentka (s študentskim statusom in nezaposleni), morajo izpolnjevati pogoje članstva v Študentskem klubu Kamnik za študijsko leto 2020/21 (če še nisi podaljšal-/a članstva za tekoče študijsko leto, nam skupaj s prijavo pošlji še originalno potrdilo o šolanju za študijsko leto 2020/21 in izpolnjeno pristopno izjavo).
  • Starš mora imeti stalno prebivališče v občini Kamnik ali Komenda; izredni-/a študent-/ka mora priložiti izjavo, da ni zaposlen-/a oz. da ni iskalec zaposlitve, ki jo pridobi na Zavodu za zaposlovanje.
  • Starš lahko prijavi otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2018 dalje. Ena prijava lahko vsebuje vlogo za enega otroka. V primeru dvojčkov oz. dveh otrok je potrebno poslati dve prijavi
  • V primeru, da na razpis prijavita oba starša, se nagrado izda le enemu izmed njiju. Nagrado namreč podarjamo na posameznega otroka, razen v primeru, da prijavljate dvojčka, v katerem se podari dva bona. V primeru, da prijavljate dva otroka različne starosti, se obravnava samo prijava za mlajšega otroka.

Obrazec za prijavo ŠKK

K prijavi dodajte tudi kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, ki ga je izdal ginekolog, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda, zadostuje tudi kopija iz materinske knjižice). Prijavo po priporočeni pošti pošljite najkasneje do četrtka, 25. 3. 2021, na naslov:

Študentski klub Kamnik, Šutna 54, 1241 Kamnik

S pripisom: ŠKK družinice 2021

Prijavo lahko prinesete tudi osebno na klub ali jo pošljete na e-naslov nika.trebusak@gmail.com, najkasneje do četrtka, 25. 3. 2021.

V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Študentski klub Kamnik obravnaval prijave, ki bodo vsebovale VSE, z razpisom in razpisno dokumentacijo, zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Študentski klub Kamnik do roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo prispele do tega roka, Študentski klub Kamnik žal ne bo mogel obravnavati.

Študentski klub Kamnik si pridržuje pravico do sprememb, v kolikor se bo izkazalo, da bi bilo to potrebno. V primeru prevelikega števila prijav se upošteva datumski vrstni red prejema prijav. Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas kontaktirajte po elektronskem naslovu nika.trebusak@gmail.com ali na telefonski številki 040 459 491 (Nika).

Ekipa ŠKK