Predlagana sprememba statuta – občni zbor, 28.9.2018

Na občnem zboru v galeriji Majolki, v petek 28.9.2018 s pričetkom ob 18.00 uri bomo predlagali nov statud Študentskega kluba Kamnik. Predlagana sprememba se nahaja v 61. členu (Opredelitev in sestava upravnega odbora) in sicer:

(2) UO sestavlja pet izvoljenih članov. Predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in član. Za podpredsednika, tajnika, blagajnika in člana UO lahko kandidira samo redni član, ki je pred tem vsaj dve leti aktivno sodeloval pri vodenju ali delovanju društva. Za predsednika društva lahko kandidira član društva, ki je bil predhodno vsaj eno leto član Upravnega odbora društva. Če nihče od kandidatov ne izpolnjuje tega pogoja, je lahko izvoljen tudi redni član, ki je vsaj dve leti aktivno sodeloval pri delovanju društva.

(4) Podpredsednik društva je hkrati tudi podpredsednik UO. Tretji član UO je tudi tajnik. Četrti član UO je hkrati tudi blagajnik. Peti član UO sodeluje pri odločanju v UO.

Za lažjo predstavo: V trenutnem statutu (najdeš ga tukaj) je upravni odbor sestavljen iz treh članov, po novem pa bo v skladu z novim pravilnikomk ŠKIS-a 5 članov v upravnem odboru Študentskega kluba Kamnik.

Predlagan statut 2018

Še enkrat lepo vabljeni, da se udeležite občnega zbora. Žejni in lačni ne boste;)

Upravni odbor Študentskega kluba Kamnik

Predlagana sprememba statuta – občni zbor, 28.9.2018