Tržnica specialnih znanj

Tržnica specialnih znanj


V sklopu tradicionalnega projekta Dobrodelni marec Študentskega kluba Kamnik se letos prvič izvaja Tržnica specialnih znanj.

Prijavite se lahko vsi, ki v naslednjem mesecu potrebujete pomoč pri:

  • lektoriranju,
  • pravni pomoči,
  • inštrukcijah za osnovno šolo,
  • varstvu in/ali animaciji otrok,
  • arhitekturnem svetovanju,
  • krajinsko-arhitekturnem svetovanju in
  • Facebooku za podjetja.

Lektoriranje: pravila glede sestave diplomske, magistrske, seminarske naloge, pravopisne napake ipd. Izvaja se preko elektronske pošte ali po dogovoru tudi osebno.

Pravna pomoč: nudenje osnovnih pravnih nasvetov, pomoč pri sestavi pogodb itd. Poteka preko elektronske pošte ali osebno po dogovoru.

Inštrukcije: za vse predmete za vse razrede osnovne šole. V KIK Štarterju ali po dogovoru na domu.

Varstvo in/ali animacija otrok: varstvo otrok in animacija na zabavah. Po dogovoru na domu.

Arhitekturno svetovanje: reševanje prostorskih problemov (razporeditev prostorov, razporeditev v prostoru, notranja oprema, prostorske zagate). Izvaja se v KIK Štarterju.

Krajinsko-arhitekturno svetovanje: Pomoč in svetovanje pri razporeditvi vrta, predvrta, urejanje parkirišča, reševanje prostorskih problemov. Izvaja se v KIK Štarterju.

Facebook za podjetja (osnove): vzpostavitev osnovne Facebook strani, pomoč pri ustvarjanju vsebine in osnovni napotki. Izvaja se v KIK Štarterju.


Svetovanja potekajo izmenično v torek in četrtek v KIK Štarterju, z izjemo nekaterih kategorij, ki se izvajajo po dogovoru. Svoja znanja nudimo mladi, ki šele stopamo na profesionalno pot. Znotraj vsake kategorije znanja bodo zato podane osnovne informacije. V zameno za pomoč zbiramo prostovoljne denarne prispevke, ki bodo v celoti namenjeni dvema dijakinjama z GSŠRM-ja.

Prijave bodo odprte skozi celoten mesec oziroma do zapolnitve terminov.

Prijave so možne na spodnji povezavi:

Skupaj z vami pomagamo drugim!